Skip to content

KI NOH BI Karuizawa Mizunara Aged Dry Gin 17th Edition

$149.99

KI NOH BI Karuizawa Mizunara Aged Dry Gin 17th Edition (700 mL)

ABV 48%

DISTILLERY The Kyoto Distillery

REGION Kyoto, Japan

BOTANICALS Fushimi Water, Yuzu, Akamatsu Wood, Bamboo, Gyokuro Tea, Sansho Berries

CASK TYPE Ex-Karuizawa Sherry, Chichibu, Mizunara Casks